Hizmet İçi Eğitim

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Merkez ve Taşra teşkilatında görevli personelinin, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak, etkinlik ve verimlilik bilinci ile yetişmelerine katkıda bulunmak, daha üst seviyedeki görevlere hazırlanmalarını sağlayabilmek amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan bu faaliyetlerle, personelin yaptığı işe ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak, kamu hizmetinin anlamı, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilinç oluşturmak ve Kuruma intibak etmelerini sağlamak, etkin iletişim becerisi kazanmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Hizmet içi eğitim programları, kurumsal gelişmeler doğrultusunda, personelin bireysel ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alanlarına göre hazırlanmakta, personelin kişisel ve mesleki gelişmesine katkı sağlayacak şekilde yapılmaktadır.

2016 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

YAPILAN EĞİTİMLER

KURSUN/SEMİNERİN ADI

ZAMANI

YERİ

KATILAN PERSONELİN UNVANI

1-Bilgi Sistem Görevlilerinin Eğitimi

21 - 22 Ocak 2016

Ankara

Şef, VHKİ, Bilgisayar İşl. Memur

2- Eğitim, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetleri Yürütenlerin Eğitimi

08 - 12 ve 15 - 19

Şubat 2016

Antalya

Yurt Yönetim Memuru

3-Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi

22 - 27 Şubat 2016

Antalya

Muhasebe  Yetkilisi Görevini Yürütenler, Mali Hz. Uzm. Yrd.

4- Personel Şube Müdürlüğü Görevini Yürütenlerin Eğitimi

29 Şubat - 04 Mart 2016

Antalya

Şube Müdürleri,

5-İl Müdürleri Toplantısı

08 - 09 Mart ve 03 Haziran   2016

Ankara

İl Müdürü

6- İhale Dosyası Hazırlama ve Doğrudan Temin Eğitimi

14 - 18 Mart 2016

Antalya

Şef, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Mali Hz. Uzm. ve Yrd.

7-Hitap Projesini Yürüten Personelin Eğitimi

21 - 25 Mart, 28 Mart -     01 Nisan 04 - 08 Nisan 2016

Ankara

VHKİ

8-Yurt Yönetim Memurlarının Eğitimi   

11 - 16 ve 18 - 23 Nisan 2016

Antalya

Yurt Yönetim Memuru

9-İnşaat Emlak Eğitimi

25 - 29 Nisan 2016

Antalya

Şube Md, Mühendis, Tekniker

10-Basın ve Sosyal Medya Sorumlularının Eğitimi ile Bilgilendirme Toplantısı

02 - 04 Mayıs 2016

Antalya

Şef, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni Yurt Yönetim Memuru

11-KYKNET Eğiticilerin Eğitimi

14 - 18 Mayıs 2016

Aydın

Şef, VHKİ Bilgisayar İşletmeni Yurt Yönetim Memuru

12-İşletici Seçimi Modülü  Eğitimi

23 - 25 Mayıs 2016

Akçakoca

Şube Md. Şef, VHKİ, Bilg.İşl.

13-Muhasebecilerin Eğitimi

25 - 27 Mayıs 2016

Akçakoca

Şube Md. Şef, VHKİ, Bilg İşl.

14-Aday Memurların Temel Eğitimi

20 Haziran - 01 Temmuz 2016

Ankara

Müfettiş Yrd, Mali Hz. Uzm. Yrd.

PLANLANAN EĞİTİMLER

KURSUN/SEMİNERİN ADI

ZAMANI

YERİ

KATILACAK PERSONELİN UNVANI

Aday Memurların Hazırlayıcı Eğitimi

11 Temmuz – 10 Ağustos 2016

Ankara

Müfettiş Yrd. Mali Hz.Uzm.Yrd.

İletişim Merkezi ve Bimer’de Görevli Personelin Eğitimi (2. Gurup)

Ankara

Kurumsal İletişim Merkezi ve BİMER’de görevli personel

Yurt Yönetim Memurlarının Eğitimi                     

14 - 19 ve 21 - 26 Kasım 2016

Antalya

Yurt Yönetim Memuru

Aday Memurların Eğitimi

28 Ekim 2016 tarihine kadar

İl Müdürlüğü

Aday Memur

Temel İlkyardım Eğitimi

28 Ekim 2016 tarihine kadar

İl Müdürlüğü

Şef, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, Yurt Yönetim Memuru

Temel İlk Yardım Gün. Eğitimi

28 Ekim 2016 tarihine kadar

İl Müdürlüğü

Şef, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ. Yurt Yönetim Memuru

Koruma Güvenlik Yenileme Eğitimi

28 Ekim 2016 tarihine kadar

İl Müdürlüğü

Koruma Güvenlik Personeli