2018 YILI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

19.2.2018
2018 Yılı Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Projelerde Alt Proje Seçimi Ve Ödenek Tahsisine İlişkin Usul Ve Esaslar için tıklayınız.