KYK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAVI TAKVİMİNE İLİŞKİN DUYURU

14.3.2018
Bilindiği üzere, KYK Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümünü geçerek sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin bilgiler 23.02.2018 tarihinde Bakanlık ve Kurum internet sayfalarında ilanen yayınlanmış, söz konusu ilanda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların e- devlet şifresi ile giriş yaptıkları ilgili safyada yer alan matbu “Beyan Formu” nun çıktısını almaları, formda istenilen bilgiler ve özgeçmişlerini mürekkepli kalem ile elle doldurarak imzaladıktan sonra, söz konusu formu 6 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte en geç 12.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar, Teftiş Kurulu Başkanlığının Kıbrıs Cad. No: 3 Kurtuluş/Ankara adresine elden veya posta yolu ile ulaştırmaları, belirtilen tarihe kadar söz konusu form ve 6 adet vesikalık fotoğrafı Başkanlığa ulaşmayan adayların sözlü sınava girme hakkından feragat ettiklerinin kabul edileceği ve bu adayların daha sonra sözlü sınava alınmayacakları bildirilmişti. 

12.03.2018 tarihi mesai bitimi itibariyle toplam 328 adaya ait “Beyan Formu” Başkanlığımıza ulaşmış olup, bu adaylara ilişkin sözlü tarihi ve saatini gösterir  liste ekte verilmiş ve ayrıca sınav başvurusu esnasında vermiş oldukları elektronik posta adreslerine de yazılı olarak bildirilmiştir.

Sözlü sınav, Teftiş Kurulu Başkanlığının Kıbrıs Cad. No: 3 Kurtuluş/Ankara adresinde bulunan hizmet binasında gerçekleştirilecek olup, adayların kendileri için belirlenen tarih ve saatte bu adreste bulunmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur. 

Listeyi görmek için tıklayınız.