T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

9/18/2023

26 Temmuz 2023 tarihinde seçime çıkmak üzere ilana çıkılan işletme yerlerinden başvurusu olmayan Bakanlığa bağlı yurtlarda hizmet verecek lokanta- kantin küçük işletmelerini çalıştırmak üzere işletici seçimi yapılacaktır.

İşletici seçimine ait esaslar ile işletici adaylarına yapılacak dosya satışı ve dosya kabulü işlemleri 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde Bakanlık web (gsb.gov.tr) sayfasında adresleri yer alan İl Müdürlüklerinde yapılacaktır.

İşletici adayları başvurularını şahsen yapmak mecburiyetindedirler. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Bilgilendirme notu için tıklayınız.

Seçime çıkılacak işletme yerlerinin listesi için tıklayınız.