Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yurtlarda kalan öğrencilerin ders dışı zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirmek; bedensel, ruhsal, kişisel, sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak; yeteneklerini geliştirmek; milli, manevi, insani değerleri tanımalarına yardımcı olmak ve onları her türlü kötü alışkanlıktan korumak amacıyla yurtlarda eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de veriyor.

“Sosyal ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri” kapsamında yurtlarda görev yapan sosyal çalışmacı ve psikologlar tarafından öğrencilerin ekonomik, sosyal, psikolojik, akademik, manevi sorun ve ihtiyaçlarını belirlemek ve çözümlemek; üniversite, yurt ve çevresiyle uyum içerisinde olmalarını sağlamak; yaşam koşullarını iyileştirmek; topluma sağlıklı ve yararlı bireyler olarak katılmalarını sağlamak ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak amacı ile bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yapılıyor. 

Bu kapsamda yapılan görüşmeler ve yürütülen çalışmalarda, öğrencilerin yaşadığı sorunların ekonomik nedenlerden kaynaklanması durumunda muhtaçlık durumlarının tespit edilebilmesi amacıyla öğrencinin demografik özellikleri, farklı kurumlardan yardım alıp almadığı ve aile bireylerinin çalışıp çalışmadığı gibi bilgilere ihtiyaç duyulduğunun ortaya çıkmasıyla harekete geçen KYK, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzaladı.    

KYK ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü arasında sosyal yardım verilerinin paylaşılması amacıyla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yurtlarda görev yapan sosyal çalışmacı ve psikologlar tarafından öğrencilerin muhtaçlık durumları değerlendirilerek ekonomik anlamda yoksunluk içinde olan öğrencilere gerekli yardımlar sağlanacak ve ilgili kurumlara yönlendirmeler yapılacak.