Genel Bilgiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün amacı; yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar yapmak ve bunların işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya burs vermek, öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmaktır.

Yurtlarımızda barınan öğrencilerin, dersleri dışında kalan serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, aralarında dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık duygularını geliştirmek amacıyla sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmekte, iller ve yurtlar arası yarışma ve turnuvalar yapılmaktadır. Ayrıca, psiko-sosyal servislerde öğrencilerimize koruyucu ruh sağlığı hizmeti de verilmekte, yurtlara yeni kayıt yaptıran öğrencilere uyum sağlamaları maksadıyla uyum programları düzenlenmektedir.

Genel Müdürlüğümüz çeşitli dernek, vakıf, spor federasyonları, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarına barınma hizmetiyle destek vermektedir.

 

Yurt Başvuruları:

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.


Bakanlık Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinecektir.

  • Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),
  • % 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (Devlet koruması altında olduklarına dair Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı) (Ortaöğretimlerini yetiştirme yurdunda barınarak tamamlayanlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge)
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)
  • Milli sporcular (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)
  • Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat edenlerin veya gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılanların çocukları (Valilikten alınacak belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yurtta kalmaya başladıkları tarihte yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim edilecektir.

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor). Bakanlık tarafından doğrulanamadığı takdirde yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

4. 18 yaşından küçükler içinVeli/Vasi İzin Belgesi doldurularak yurtta kalmaya başladıkları tarihte yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim edilecektir.

Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER:

BURSLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER:

1- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nca Bakanlık yurtlarında barındırılmak üzere bildirilen Türkiye Burslusu öğrenciler,

2- T.C Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Yükseköğretim Bakanlığı’nın imzalamış oldukları Mutabakat Zaptı neticesinde, Bakanlık yurtlarında barındırılacağı bildirilen Afganistan Hükümeti Burslusu öğrenciler,

3- 06.10.2016 tarihinde T.C Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol neticesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Bakanlık yurtlarında barındırılacağı bildirilen Yükseköğretim Kurulu Burslusu öğrenciler,

BURSLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER DIŞINDA KALAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER:

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçiliği’nce Bakanlığımız yurtlarında barındırılacağı bildirilen KKTC vatandaşı öğrenciler,

2- Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen uluslararası değişim programlarından yararlanacaklar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Bakanlığımız yurtlarında barındırılacağı bildirilen Mevlana Değişim Programı kapsamındaki öğrenciler,

3- Bakanlığımıza bağlı yurtlarda boş yatak üzerinden ayrılan kontenjanlar dâhilinde barındırılmalarına imkân sağlanan yükseköğrenim görmek üzere Kendi İmkânlarıyla Ülkemize Gelen Uluslararası Öğrenciler;

yurtlara kontenjanlar dahilinde yerleştirilecektir.

 

İzin İşlemleri:

Bakanlığımıza bağlı yurtlarda barınan öğrencilere, yükseköğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (Cumartesi-Pazar), diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç, bir öğretim yılında toplam 75 güne kadar izin verilebilmektedir.

Belgelendirilmek kaydıyla; nöbet, kurs, staj, uygulamalı eğitim vb. faaliyetlere katılan öğrenciler, söz konusu eğitim faaliyetleri süresince; derslere sürekli devam etmek zorunluluğu bulunmayan öğrenciler ise, devam zorunluluğu bulunmayan süreler için “özel izin’li sayılacak ve bu süreler öğrencinin izin süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.

 


Barındırılmakta Olan Öğrencilerin Hangi Sebeple Yurtla İlişiği Kesilir:

1-Yurda girmek için aranan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,
2-Yurt kurallarına uymayıp, yurttan süresiz çıkarma cezası alanların,
3-Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,

4-Devam etmekte olduğu öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası alanların yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişkileri kesilir. Yurttan süresiz çıkarma cezası nedeniyle kayıtları silinen öğrenciler dışındakilerin yurtlarda barınmak için yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Yurtlarda Kullanım ve Sorumluluğunuza Verilen Malzemeler Nelerdir?

Giysi dolabı, komidin, nevresim takımı, yastık, battaniye, yorgan vb. yurt malzemeleri verilmektedir.