Yurt Dışı Öğrenciler İçin Genel Bilgiler

YÜKSEKÖĞRENİMİNİ YURT DIŞINDA YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

Kurum 351 sayılı Yasa ile kurulmuştur. 25.11.2010 tarihinde kabul edilip, 10.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6082 sayılı Kanun ile ülkemiz dışında ön-lisans, lisans, master, doktora, düzeyinde yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yurt içinde öğrenim gören öğrencilerimizin faydalandığı burs (karşılıksız) ve öğrenim kredisi (geri ödemeli) hizmetlerinden yararlanabilmeleri imkânı getirilmiştir.

 

Her öğrenci şu an Türkiye’de ise PTT’lerden, yurt dışında ise Konsolosluk veya Büyükelçiliklerden “e devlet şifresi” temin etmeleri gerekmektedir.

 

Kurum mevzuatı gereğince yükseköğrenimini yurt dışında yapan T.C. vatandaşı öğrencilere yapılan tahsisi öncesi burs/öğrenim kredi işlemleri için e devlet kapısı olan turkiye.gov.tr adresinden önce metni Kurumca hazırlanan “Taahhütnameyi” daha sonra ise öğrenciye kim kefil olacak ise Türkiye’deki noterlerden “Kefaletname ’de ” yaptırılması istenmektedir.

 

Öğrencilerden istenilen Kefaletname onaylama yetkisi ise yurt içinde sadece noterlere verilmiştir.

 

1.       BURS NEDİR?

2.       ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

3.       BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ MÜRACAAT TARİHLERİ;

4.       ÖNCELİKLİ OLARAK BURS TAHSİS EDİLEN ÖĞRENCİLER;

5.       BURS KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER;

6.       BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ ÖDENME ŞEKLİ;

7.       T.C. ZİRAAT BANKASINDA AKTİF BİR HESABINIZ VAR İSE VE ŞU AN TÜRKİYE’DE İSENİZ; YA DA ŞU AN YURTDIŞINDA İSENİZ?

8.       ÜLKELERE GÖRE AYLIK ÖDENEM BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİS MİKTARLARI;

9.       DURUMUNUZDA HER HANGİ BİR DEĞİŞİK MEYDANA GELMESİ DURUMUNDA;

10.   BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAK ÖĞRENCİLER;

11.   ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ;

12.   BURSUN KESİLME SEBEPLERİ;

13.   DİKEY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE;

14.   DİKEY GEÇİŞ NAKİL (Öğretim Kurum Değişikliği)

15.   BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ ALMAKTAN VAZGEÇME;

16.   ÖĞRETİM KURUMUNDAN AYRILMA; (çıkarılma, kayıt yenilememe, terk, mezun, kayıt dondurma, izin alma vb.gb.)

17.   ÖĞRENİM KREDİSİ BORCUNUN ÖDENMESİ;

18.   ÖĞRETİM KURUMUNDAN AYRILMA HALİNDE BORCUN ÖDENMESİ;

19.   DİĞER HALLERDE BORCUN ÖDENMESİ;

20.   YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARININ ÖDENMESİ;

21.   BURSUN BORÇLANMA KARŞILIĞI ÖĞRENİM KREDİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HALİNDE ÖDENMESİ;

22.   ÖĞRENİM KREDİSİ TAKSİTLERİNİN ÖDENME ZAMANI;

23.   KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİ;

24.   İRTİBAT;

 

 

1. BURS NEDİR?

 

Yurt dışında yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmaksızın karşılıksız verilen paradır.

 

Ancak, burs kredisini 4. Madde belirtilen önceliklilere verilmektedir. 4. Madde dışında kalan tüm öğrencileri durumu yönetmeliğe uygun ise öğrencim kredisi verilmektedir.

 

Kurumca verilmekte olan burs başarıya endeksli olup bir sonraki yıl burs ödenmesine devam edilebilmesi için öğrenciler, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde okuyanlar HARİÇ) her yıl muhtemelen Ağustos veya Eylül ayında yazışma adreslerine Ekim ayı sonuna kadar bir üst sınıfa başarılı olarak geçtiklerini gösterir (metni ve şekli Kurumca hazırlanan) Öğrenci Başarı Tanıtım Belgesi ile belgelemek zorundadırlar.

 

Bu gibi durumlarla ile ilgili bilgileri öğrencilerin, yurt içi yazışma adreslerine ve kayıtlarımızda bulunan elektronik posta adreslerine ağustos veya eylül ayı itibaren ile bilgi verilecektir.

 

Öğrencinin başarı durumunu Ekim ayı sonuna kadar bildirmemesi veya bildirip de öğretim kurumunda başarısız olması durumunda ise bursu borçlanma karşılığı öğrenim kredisine dönüştürülecektir. Öğrenim kredisine dönüştürülen burs, öğrenci daha sonra başarılı olsa dahi tekrar verilmeyecektir.

 

Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde öğrenim gören öğrencilerin başarı durumlarını Kurum ilgili öğretim kurumlarına sorarak işlem yapacağından, sadece başarısız olan öğrencilere bilgi verecektir.

 

Bu sebeple, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde okuyup burs alan öğrenciler kesinlikle hiçbir işlem yapmayacaklardır. Çünkü başarı durumları öğretim kurumlarından alınmaktadır.

 

2. ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

 

Yurt dışında yükseköğrenim gören Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen ve zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

 

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenim süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilmektedir.

 

3. BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ MÜRACAAT TARİHLERİ;

 

Burs ve öğrenim kredisi müracaatları, her yıl muhtemelen eylül veya ekim veya kasım ayları içerisinde alınmaktadır. Başvurular Kurumun web sayfası üzerinden interaktif olarak alınmaktadır.

 

Burs ve öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Kurum tarafından kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırmaktadır. Beyanlarının doğru olmadığı tespit edilenlerin ise burs ve öğrenim kredisi hakkı iptal edilmektedir.

 

Öğrencilerin, İnteraktif müracaatlarını yaparken her alanı dikkatlice incelemeleri, konuyu tam olarak kavradıktan sonra ilgili alanları cevaplanmaları gerekmektedir.

 

Hatalı, eksik ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunma burs ve öğrenim kredisi alımını engellemektedir.

 

Evli olan öğrenciler ise sosyo-ekonomik durumları ile ilgili olarak eşlerinin sosyo-ekonomik bilgilerini ve çocuklarını beyan etmek zorundadırlar.

 

Öğrenciler, müracaatların bitim tarihinden itibaren öğretim durumunda meydana gelen değişiklikleri, müracaat tarihinin bitimini takip eden 30 gün içinde Kuruma durumunu anlatan bir dilekçe ile bildirilmesi gerekli ise belgelemesi halinde değişiklikler değerlendirmede dikkate alınacaktır.

 

Burs ve öğrenim kredisi müracaat sonuçları muhtemelen Kasım Sonu veya Aralık ayları içerisinde belli olmakta ve Kurumun web sayfasında ilan edilmektedir.

 

Ayrıca, öğrencilerin ev adreslerine herhangi bir tebligat yapılmamakta olup sadece burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin Kuruma vermiş oldukları elektronik posta adreslerine bilgi gönderilmektedir. Bu yüzden elektronik posta adresinizi başvuruda yazar iken doğru yazıp yazmadığınızı kontrol ediniz.

 

4. ÖNCELİKLİ OLARAK BURS TAHSİS EDİLEN ÖĞRENCİLER;

 

ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER

İSTENEN BELGELER

a)

Şehit bekâr ise kardeşi 
Şehit evli ise çocuğu 
Gazi çocukları

İlgili kurumdan alınacak belge (SGK, Genel Kurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı vb.)

b)

Sağlık Kurulu Raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler (Sağlık Kurulu Raporu, başvuru yapan öğrenciye ait olmalıdır. %40' ın altındaki raporlar öncelik kapsamında değildir.)

Sağlık Kurulu Raporu ( "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu)

c)

Anne ve babası vefat etmiş olanlar

T.C. İçişleri Bakanlığı MERNİS sisteminden teyit edilmektedir.

ç)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından teyit edilmektedir.

d)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

Darüşşafaka Lisesi' inden teyit edilmektedir.

e)

“Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre “Milli Sporcu Belgesi” almış amatör milli yükseköğretim öğrencilerinden Spor Genel Müdürlüğü tarafından milliliği teyit edilen öğrencilere (Doping yaptığı ilgili Kurum tarafından bildirilenler hariç)

Milli sporcular için T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı' ndan alınacak Milli Sporcu Belgesi
(Milli futbolcular için Türkiye Futbol Federasyonu' ndan alınacak belge)

f)

2015-2016 öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca belirlenen her öğrenim dalındaki ham puan bazında ilk 100’ e giren öğrenciler

ÖSYM den teyit edilmektedir.

 

5. BURS, ÖĞRENİM KREDİSİ KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER;

 

Burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrenciler öncelikle e devlet şifresi yok ise Türkiye’de ise PTT’den yurt dışında ise kendilerine en yakın konsolosluklardan e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor. Kredi sonuçları açıklandıktan sonra www.turkiye.gov.tr üzerinden sunulan taahhütnameyi onaylamaları gerekiyor.

 

Taahhütnameyi onaylayan öğrenci Türkiye’deki ailesi veya kendisine kefil olacak kişi ile irtibata geçip, kendilerine en yakın notere gidip öğrenci T.C. kimlik numarasını notere söyleyerek öğrenci adına düzenlenen kefaletnameyi web sayfasından temin ettikten sonra tanzim ve tasdik edip bir nüshasını kefil olan kişiye vermektedir, noterce kefile verilen kefaletnameyi ise , “YURTKUR, Söğütözü Mah. 2176. Sok. No 25 Çankaya/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermesi gerekmektedir.

 

6. BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ ÖDENME ŞEKLİ;

 

Yukarıda adınıza gönderilmiş kredinizi aşağıda yazılı bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz halinde tahsil edebilirsiniz.

 1. Burs veya öğrenim kredinizin yatırılacağı hesabınızın Ziraat Bankası’nın hangi şubesinde açıldığı bilgisini https://kyksorgu.ziraatbank.com.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.
 2. Burs veya öğrenim kredinizi sadece Ziraat Bankası’nın Türkiye ve KKTC’deki Şubelerinden tahsil edebilirsiniz. Diğer ülkelerdeki Ziraat Bankası Şubelerinde kart teslimi veya ödeme yapılmamaktadır.
 3. Türkiye’de değil iseniz vekiliniz (onaylı vekâletname gerekmektedir) her hangi bir Ziraat Bankası Şubesine başvurarak burs veya öğrenim kredinizi tahsil edebilir ve/veya adınıza Kurumumuz ödemeleri için Ziraat Bankası’nda açılmış hesabınıza ait banka kartınızı teslim alabilir.

ç.       Türkiye veya KKTC dışında bulunuyor iseniz size en yakın konsolosluk veya büyükelçilik aracılığıyla burs veya öğrenim kredini Ziraat Bankası nezdindeki hesabınızdan çekebilecek ve/veya Banka kartınızı teslim alabilecek kişiye vekâletname düzenletebilirsiniz.

 1. Konsolosluk veya büyükelçilikler aracılığı ile düzenlenecek ve onaylanacak vekâletname örneğini almak için tıklayınız!

 

7. T.C. ZİRAAT BANKASINDA AKTİF BİR HESABINIZ VAR İSE VE ŞU AN TÜRKİYE’DE İSENİZ; YA DA ŞU AN YURTDIŞINDA İSENİZ?

 

ŞU AN YURT İÇİNDE İSENİZ YAPMANIZ GEREKEN İŞLEMLER

 

Ziraat Bankası’nda aktif bir hesabınız ve bu hesaba bağlı kartınız var ise yurt dışına çıkmadan evvel size en yakın T.C. Ziraat Bankası Şubesine uğrayıp Telefon Bankacılığı tanımını yaptırmanız halinde Kurumumuzdan 2016 Ocak ayından itibaren alacağınız burs veya öğrenim krediniz Kurumumuzca açılacak ek hesabınıza yatırılacak, Bankanın Çağrı Merkezi’ni (444 00 00 - 0850 220 00 00) arayarak talep etmeniz halinde yeni açılan hesabınız mevcut banka kartınıza bağlanabilecektir.

Ziraat Bankası’nda aktif bir hesabınız yok ise yurt dışına çıkmadan önce size en yakın Ziraat Bankası Şubesi’ne giderek bir hesap açtırmanız, banka kartınızı teslim almanız ve Telefon Bankacılığı tanımınızı yaptırmanız halinde Kurumumuzdan 2016 Ocak ayından itibaren alacağınız burs veya öğrenim krediniz Kurumumuzca açılacak ek hesaba yatırılacak, Bankanın Çağrı Merkezi’ni (444 00 00 - 0850 220 00 00) arayarak talep etmeniz halinde yeni açılan hesabınız mevcut banka kartınıza bağlanabilecektir.

 

ŞU AN YURT DIŞINDA İSENİZ YAPMANIZ GEREKEN İŞLEMLER

 

Şu an yurt dışında olan öğrenciler için Kurumumuzdan Ziraat Bankası’na gönderilen bilgilere istinaden Ziraat Bankası’nda adınıza bir hesap açılarak Kurumumuzdan 2016 Ocak ayından itibaren alacağınız burs veya öğrenim krediniz adınıza açılan hesaba yatırılacak, hesabınıza burs veya öğrenim krediniz yatırıldığı gün e-posta adresinize Kurumumuzdan bilgi gönderilecektir. Yurt dışında olan öğrenciler banka kartlarını yalnızca Türkiye’deki veya KKTC’deki şubelerden kartlarını diledikleri zaman teslim alabileceklerdir. Öğrencinin Ziraat Bankası’nda açılan hesaplarına ait banka kartının vekil tayin edilen tarafından alınabileceğini açıkça belirten onaylı bir vekâletname ile Ziraat Bankası Şubelerine müracaat edilmesi halinde banka kartı Ziraat Bankası Şubelerince öğrenci tarafından tayin edilen ve belirtilen şartları taşıyan vekâletname ile vekile de teslim edilebilecektir.

 

Ayrıca kredisi gönderilen öğrenciler kredilerini nasıl? Nereden? Ne kadar? Tahsil edebileceğini Kurumun web adresinin E-HİZMETLER linki altında bulunan “Yurtdışı Kredi/Burs Ödeme Sorgu Ekranından” öğrenebileceklerdir.

 

8. ÜLKELERE GÖRE AYLIK ÖDENEN BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARLARI;

 

Ülkelere göre ön lisans, lisans, master ve doktora öğrencilerine aylık yatan burs/kredi miktarlarını öğrenmek için tıklayınız

 

9. DURUMUNUZDA HER HANGİ BİR DEĞİŞİK MEYDANA GELMESİ DURUMUNDA;

 

Öğrenci, yazışma adresinde, elektronik posta adresinde veya Öğretim durumunuzda meydana gelen hür türlü değişikliği (okuldan ayrılma, çıkarılma, kayıt dondurma, mezun olma, başka bir bölüme veya üniversiteye nakil olma, kayıt yenilememe vb.) değişikliği izleyen 30 gün içinde Kuruma yazılı bir dilekçe ile varsa belgeyi de ekleyerek “YURTKUR, Söğütözü Mah. 2176. Sok. No.: 25 Çankaya-ANKARA” adresine bildirmek zorundadır. Bildirmediği takdirde mevzuat gereği bütün sorumluluk öğrenciye ait olacaktır.

 

10. BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAK ÖĞRENCİLER;

 

a)                  Üniversiteye uyum kursuna giden öğrenciler,

b)                 Öğrenim öncesi hazırlık kursuna giden öğrenciler,

c)                  Yurt dışı eğitim giderlerinin tamamı özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan öğrenciler,

d)                 1416 sayılı Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığından burs alan lisans ve lisansüstü öğrenim yapan öğrenciler,

e)                 Mevlana veya Erasmus değişim programı ile yurt dışına giden öğrenciler, (Mevlana değişim programı ile yurt dışına giden öğrenciler müracaatlarını yurt içi alanından yapmak zorundadırlar, başvuruyu yurt dışı alanından yapsalar dahi işleme alınmayacaklardır.) yurt içi alanından müracaat etmek için TIKLAYINIZ.

f)                   Yurt dışındaki üniversiteler ile ortak yürütülen çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programlarında (UOLP,SUNY) okuyan öğrenciler, (Bu tür programda okuyan ön lisans, lisans öğrencileri başvurularını yurt içi alanından yapmak zorundadırlar.)

g)                  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen araştırma bursunu alan master ve doktora öğrencileri,

h)                 Yurt dışında staj eğitimi yapan öğrenciler,

i)                    Dil kursuna giden öğrenciler, (üniversitenin hazırlık sınıfı hariç)

j)                   Öğrenim göreceği bölümün ön hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler,

k)                  Kurumdan burs veya öğrenim kredisi almış öğrenciler, (Lisansüstü öğrencileri hariç)

l)                    Kurumdan halen burs veya öğrenim kredisi almakta olan öğrenciler,

m)               Uzaktan eğitim yapan öğrenciler,

n)                 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından burs, kredi veya benzer nitelikte nakdi yardım alan öğrenciler,

 • o)                 Taksirli suçlar hariç sabıka kaydı bulunan öğrenciler,

p)                 Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmayan yurt dışındaki öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler,

q)                 Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve ücret alarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler,

r)                   Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya belge veren öğrenciler,

s)                  Kurumumuza bağlı yurtlarda barınmakta iken ( yurt içi ve yurt dışı) Yurt İdare İşletme Yönetmeliğine göre “Yurttan süresiz çıkarma cezası” alan öğrenciler,

t)                   Yabancı uyruklu öğrenciler,

u)                 Örgün eğitim dışında öğrenim gören öğrenciler,

v)                  Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, (burstan)

w)                Ek süre (artık yıl) öğrenim gören öğrenciler,

NOT: Bahse konu öğrenciler müracaatta bulunsalar dahi müracaatları işleme konulmayacaktır.

 

11. ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ;

 

 1. Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, (burs ve kredi için)
 2. Kayıt yenilememe,
 3. Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

ç.       Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

 1. Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,
 2. Öğretim kurumunun kapatılması,
 3. Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
 4. Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması veya pirimi yatırılması,

ğ.       Kesin hükümle mahkûm olması,

 

hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

 

12. BURSUN KESİLME SEBEPLERİ;

 

 1. Başarısız olması,
 2. Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
 3. Kayıt yenilememe,

ç.       Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

 1. Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
 2. Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,
 3. Öğretim kurumunun kapatılması,
 4. Yurt içinde almış olduğu burs öncelikli değil de değerlendirme soncu burs almış ise yurt dışına nakil giden önceliksiz öğrencilerin,

ğ.       Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

 1. Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması veya pirimi yatırılması,

ı.         Kesin hükümle mahkûm olması,

 

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

 

13. DİKEY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE;

 

İki yıllık bir yükseköğretim programından yıl kaybı olmadan ve ara vermeden mezun olup dört yıllık KKTC de bir yükseköğretim programına dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler;

 

14. DİKEY GEÇİŞ NAKİL (Öğretim Kurum Değişikliği)

 

Öğrenci, yurt içinde ön lisans öğrenimi esnasında burs/öğrenim kredisi almış ise kredi nakilleri için dikey geçiş yaptığını gösterir ÖSYM çıktısı ve yeni okuluna kayıt oluş tarihini ve sınıfını gösterir öğrenci belgesini bir dilekçe ekinde Kuruma göndermesi gerekmektedir.

 

Öğrenci, yurt içinde ön lisans öğrenimi esnasında öncelikli öğrenci sıfatı ile burs kredisi almış ise burs nakli yapılmaktadır.

 

Ancak yurt içinde değerlendirilme sonucu burs alan öğrencilerin burs kredisi nakli yapılmaz, sadece geri ödemeli öğrenim kredisi verildiğinden geri ödemeli kredi istediğini dilekçesinde beyan etmek zorundadır.

 

15. BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ ALMAKTAN VAZGEÇME;

 

Burs veya öğrenim kredisi almak istemeyen öğrenci Kuruma dilekçe vermesi halinde burs veya öğrenim kredisi kesilir.

 

16. ÖĞRETİM KURUMUNDAN AYRILMA; (çıkarılma, terk, mezun, kayıt dondurma, izin alma kayıt yenilememe vb.gb.)

 

Öğrenci, öğrenim durumu ile ilgili meydana gelen her türlü değişikliği (ayrılma, çıkarılma, mezun olma, kayıt dondurma, izin alma, kayıt yenilememe gibi durumlarda) değişikliği izleyen 30 gün içinde Kuruma yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bilgilendirmediği takdirde bütün sorumluluk öğrenciye aittir.

 

17. ÖĞRENİM KREDİSİ BORCUNUN ÖDENMESİ; (Yüksek Lisans Hariç)

 

Öğrenci, öğrenim kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder.

 

Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitişi ve borçlarının ödeme başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre tespit edilir.

 

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler de borçlarını, yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere göre öderler.

 

18. ÖĞRETİM KURUMUNDAN AYRILMA HALİNDE BORCUN ÖDENMESİ;

 

Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede aylık taksitler halinde borcunu öder.

 

(Öğretim kurumunu değiştirdikten veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim kurumundan ayrılan veya çıkarılanlar hakkında da aynı borç ödeme kuralları uygulanır.)

 

19. DİĞER HALLERDE BORCUN ÖDENMESİ;

 

Hakikate aykırı beyanda bulunma, en az asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte çalışarak bir gelire sahip olma ya da asgari ücret düzeyinde primleri tam yatıran, kesin hükümle mahkûm olma ve Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma sebebiyle kredisinin kesilmesi halinde öğrenci borcunu; kredisinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihi takip eden ödeme döneminden başlamak suretiyle bir yıl içinde aylık dönemler halinde öder.

 

Bu durumda olan öğrenciler için "Kredi Borcunun Tespiti" maddesine göre belirlenen endeks artışından ilave edilen miktarlardan herhangi bir indirim yapılmaz.

 

20. YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARININ ÖDENMESİ;

 

Lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden master öğrenimine devam eden öğrenciler, (bu durumlarını yazılı olarak Kuruma bildirmek zorundadırlar.) borçlarını lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl

 

Doktora öğrenimine devam eden öğrenciler ise borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler halinde ödemek zorundadırlar.

 

Yüksek lisans öğrenimi müddetince, lisans öğrenimi esnasında alınan kredi borçlarının ertelenmesi durumunda Yİ-ÜFE uygulamasına erteleme süresince devam edilmektedir.

 

21. BURSUN BORÇLANMA KARŞILIĞI ÖĞRENİM KREDİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HALİNDE ÖDENMESİ;

 

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18.01.1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

 

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan ödemeler, Burs, Kredi Yönetmeliği hükmüne göre tahsil edilir.

 

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

 

22. ÖĞRENİM KREDİSİ TAKSİTLERİNİN ÖDENME ZAMANI;

 

Borçlu öğrenim kredisi taksitini her dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.

 

Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin ödenmesi ile ilgili banka dekontunun tarihidir.

 

Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.

 

Öğrenim kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanmaktadır.

 

İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri ya da mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır.

 

23. KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİ;

 

Kurumdan öğrenim kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenlerden,

 

Kuruma müracaatları esnasında;  Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır.

 

Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular,  askerlik şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir.

 

24.İRTİBAT;

 

Posta ile:

YURTKUR Kredi Dairesi Başkanlığı

Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya/ANKARA

 

Telefon ile:

Santral 0 312 551 60 00 veya 444 0 472 numaralı Çağrı Merkezimizden gerekli bilgiler alınabilir.